Hỗ trợ khách hàng

Gene Solutions đồng hành cùng khách hàng và đối tác nhằm mang đến giải pháp gen toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chẩn đoán, tầm soát & điều trị bệnh.
Các Đối Tác